Pakutavad teenused


Tööstusautomaatika lahendused
 • Tehniline nõustamine
 • Automaatjuhtimissüsteemid
 • Automaatikaseadmete valik
 • Lähteülesannete koostamine
 • Projekteerimine
 • Ehitus
 • Programmeerimine
 • Testimine
 • Häälestamine
 • Käikuvõtt
Tööstuskontrollerite programmeerimine
 • Schneider Modicon seeria
 • Codesys PLC-d
 • Siemens S7
 • Modicon
 • Wago
 • Kasutajaliidesed (HMI, puutetundlikud paneelid, PC põhised kasutajaliidesed)
Scada süsteemid

Kasutajal on asukohast sõltumata võimalik jälgida ja/või juhtida süsteemi ning muuta parameetreid.

 • Tootmise visualiseerimine
 • Kaugjuhtimine
 • Kaugjälgimine
 • Automaatne andmehõive
 • Automaatne aruandlus
 • SMS/E-mail teavitus
 • SMS juhtimine

Protsessiautomaatika tarkvaraarendus
 • Algoritmide loomine
 • PLC tarkvara projekteerimine
 • Süsteemide funktsionaalskeemid
Masinate kasutajaliideste loomine (HMI)
 • Siemens
 • Schneider
 • Weintek
Tööstuslik andmeside
 • 4G
 • VPN
 • Modbus TCP, RTU
 • Profinet, Profibus
 • RS485, RS232

Automaatikasüsteemide projekteerimine
 • Kilbikomponentide valik ja dimensioneerimine
 • Skeemide koostamine
 • Dokumentatsioon
 • IO-listid
 • Süsteemide funktionaalskeemide koostamine
 • Süsteemide tööloogika kirjelduste koostamine